Dàn đề 10 số đầu đuôi chính xác đánh đâu thắng đó

dan-de-10-so-dau-duoi-chinh-xac-cho-nguoi-choi-lo-de-nhap-mon

  Dàn đề là tập hợp 10 số để người chơi có thể mua và nâng cao tỷ lệ trúng của bản thân mình. Thông thường người ta thích chơi dàn đề hơn là chơi bạch thủ bởi nó có tỷ lệ trúng cao cũng như đem lại nguồn lợi lớn,  còn nuôi bạch thủ thì khả năng mất trắng tương đối lớn. Hôm nay nhà cái Ku casino sẽ chia các bạn dàn đề 10 số để bạn có thể chơi một cách thoải mái.

Có rất nhiều kiểu dàn đề khác nhau và từ nuôi theo tổng số lô đề, nuôi theo tuần … Dưới đây là cụ thể dàn đề có thể nuôi theo đầu theo đuôi cho người mới tìm hiểu.

Dàn đề nuôi theo đầu:

 • Với đầu số 0: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.
 • Với đầu số 1: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
 • Với đầu số 2: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
 • Với đầu số 3: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
 • Với đầu số 4: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
 • Với đầu số 5: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
 • Với đầu số 6: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.
 • Với đầu số 7: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.
 • Với đầu số 8: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
 • Với đầu số 9: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Dàn đề nuôi theo đuôi:

 • Với đuôi số 0: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
 • Với đuôi số  1: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91.
 • Với đuôi số 2: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92.
 • Với đuôi số  3: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93.
 • Với đuôi số  4: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94.
 • Với đuôi số  5: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95.
 • Với đuôi số  6: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96.
 • Với đuôi số 7: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97.
 • Với đuôi số  8: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98.
 • Với đuôi số  9: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *